วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (5)

การจัดค่ายภาษาอังกฤษ (5)

ฐานอะไรเอ่ย

ปริศนาคำทาย เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ความคิด และการแก้ปัญหาของเด็กๆ พวกเขาจะรู้สึกอยากลอง อยากค้นหาความจริง อยากเอาชนะอยากแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่

การสร้างปริศนาคำทาย ควรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ใช้คำศัพท์ง่ายๆ และโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดบ้าง แต่ก็ควรมีบ้างบางข้อที่พอเด็กอ่านจบ ก็ตอบได้เลย เพราะจะเป็นการสร้างกำลังใจให้เขา
ในหนังสือ English Is Fun. ของชั้นประถม 6 ก็จะมีคำทายที่เราสามารถเอามาใช้ได้เลย ลองพิจารณาดูนะ

Riddles
1. Read the riddles and write down the answers.
2. Give the reasons why.
***************************************************
1. I am small and white. You can find me in your classroom. You cannot see me on white things but you can use me to write on black or green. What am I?
2. I am white and wet. I come from cows and goats. You can find me in bottles, cans, bags or boxes. Children like to drink me. What am I?
3. I like to swim. I cannot live out of water. People like me but I do not like people because they eat me. What am I?
4. You can see me on the walls or on the tables. People like to look at me in the morning, afternoon and evening. I cannot talk to them but I can tell them the time. What am I?
5. You can use me to do many things. You can clean your house with me and put me in your glass or on your plants. You can find me in your bathroom and in your kitchen. What am I?
6. You can find me in the kitchens and food shops. You use me in the morning and in the evening. You can use me to eat rice and to put sugar in tea and coffee. What am I?
7. You can find me in your bathroom. I am small and white, pink, blue, yellow or green. You use me when you take a bath. What am I?
8. I have two wheels. People who do not have cars use me to go to work, to school or to the market. They cannot drive me but they can ride me. What am I?

Answer :
1. ________ 2. . ________ 3. . ________ 4. . ________
5. . ________ 6. . ________ 7. . ________ 8. . ________

ก่อนที่จะให้เด็กทำปริศนาคำทาย ครูอาจให้เด็กอ่านออกเสียงก่อน แล้วค่อยแบ่งกลุ่มให้เด็กแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม

หลังจากที่เฉลยแต่ละข้อ ครูควรถามเหตุผลว่า ทำไมจึงตอบอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นได้ไหม และมีประโยคใดบอกให้ทราบว่าจะต้องเป็นอย่างนั้น

ครูควรกระตุ้นให้เด็กใช้ความคิดตลอด บางครั้งอาจแก้ไขคำทายบ้างเล็กน้อย แล้วดูว่าคำตอบจะเปลี่ยนไปไหม เป็นต้น


มณเฑียร ฤกษ์วิสาข์
-----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น: